Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Kalendarz roku szkolnego

                         

01.09.2022

06.09.2022

Rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2022_2023

Zebrania w klasach

20.09.2022

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

 

 

13.10.2022

Pasowanie uczniów klasy pierwszej

14.10.2022

Dzień Edukacji Narodowej

17.10.2022

31.10.2022

90 rocznica śmierci Patronki

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

01.11.2022

Wszystkich Świętych

08.11.2022

Dzień otwarty dla rodziców

11.11.2022

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

 

13.12.2022

22.12.2022

Zebrania z rodzicami, informacja o przewidywanych stopniach ndst

Wigilie klasowe

23 - 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

01.01.2023

17.01.2023

Nowy Rok

Ustalone stopnie okresowe

      24.01.2023

26.01.2023

30.01-10.02.2023

Klasyfikacyjne zebranie RP

Wywiadówka okresowa

Ferie zimowe

 

 

14.02.2023

21.02.2023

Walentynki

Zebranie RP - analiza i ocena pracy szkoły w I okresie

 

 

27.02-1.03. 2023 Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

03.04.2023

Święto Szkoły – 162 rocznica urodzin Patronki

06-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

01.05.2023

02.05.2023

Święto Pracy

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.05.2023

Święto Narodowe 3 maja

09.05.2023

Zebrania z rodzicami, informacja o przewidywanych stopniach ndst

 

 

23.05.2023

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

24.05.2023

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

25.05.2023

26.05.2023

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

01.06.2023

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

08.06.2023

09.06.2023

Boże Ciało

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.06.2023

Ustalone stopnie roczne

19.06.2023

Klasyfikacyjne i analityczne zebranie RP

23.06.2023

Uroczyste zakończenie nauki

od 24.06.2023

Wakacje

 

07.07.2023

Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty