Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Kalendarz roku szkolnego

                               KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WRZESIEŃ
01.09.2020 Rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2020/2021
22.09.2020 Pierwsze zebranie Rady Rodziców
PAŹDZIERNIK
13.10.2020 Pasowanie uczniów klasy pierwszej
14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej
17.10.2020 Rocznica śmierci Patronki
LISTOPAD
01.11.2020 Wszystkich Świętych
03.11.2020 Dzień otwarty dla rodziców
08.11.2020 Uroczystość gminna z okazji Narodowego Święta Niepodległości
11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości
GRUDZIEŃ
23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ
01.01.2021 Nowy Rok
04-17.01.2021 Ferie zimowe
19.01.2021 Informacja o przewidywanych stopniach
LUTY
02.02.2021 Ustalone stopnie okresowe
09.02.2021 Klasyfikacyjne zebranie RP
11.02.2021 Informacja o ustalonych stopniach okresowych
23.02.2021 Zebranie RP – analiza pracy w I okresie
MARZEC
15-17.03.2021 Rekolekcje wielkopostne
KWIECIEŃ
01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
08.04.2021 Święto Szkoły – 160 rocznica urodzin Patronki
30.04.2021 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
MAJ
01.05.2021 Święto Pracy
03.05.2021 Święto 3 Maja
18.05.2021 Zebrania z rodzicami, informacja o przewidywanych stopniach ndst
25-27.05.2021 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas 1-7
25.05.2021 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
26.05.2021 Egzamin ósmoklasisty z matematyki
27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty z języka obcego
28.05.2021 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
CZERWIEC
01.06.2021 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
03.06.2021 Boże Ciało
04.06.2021 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.06.2021 Ustalone stopnie roczne
21.06.2021 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
25.06.2021 Uroczyste zakończenie nauki
od 26.06.2021 Wakacje
09.07.2021 Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty