Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Kalendarz roku szkolnego

                         

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

Rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2023/2024

12.09.2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

12.09.2023

Zebrania w klasach 17:00 klasy 1-3, 18:00 klasy 4-8

19.09.2023

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

13.10.2023

Pasowanie uczniów klas pierwszych

13.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej – gminne obchody

17.10.2023

91. rocznica śmierci Patronki

01.11.2023

Wszystkich Świętych

2-3.11.2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

10.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości – obchody

11.2023

Szkoleniowe posiedzenie RP

19.12.2023

Zebrania z rodzicami, informacja o przewidywanych stopniach ndst.

22.12.2023

Wigilie klasowe

23 - 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024

Nowy Rok

16.01.2024

Ustalone stopnie okresowe

23.01.2024

Klasyfikacyjne posiedzenie RP

30.01.2024

Wywiadówka okresowa

12.02-25.02.2024

Ferie zimowe

27.02.2024

Zebranie RP - analiza i ocena pracy szkoły w I okresie

03.04.2024

Święto Szkoły – 163. rocznica urodzin Patronki

28.03-02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2024

Gminne obchody święta 3 maja

01.05.2024

Święto Pracy

02.05.2024

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.05.2024

Święto Narodowe 3 maja

07.05.2024

Zebrania z rodzicami, informacja o przewidywanych stopniach ndst

14.05.2024

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15.05.2024

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

17.05.2024

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29.05.2024

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

30.05.2024

Boże Ciało

31.05.2024

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3-7.06.2024

Termin wycieczek szkolnych

10.06.2024

Ustalone stopnie roczne

14.06.2024

Wieczorek klasy VIII

17.06.2024

Klasyfikacyjne i analityczne zebranie RP

21.06.2024

Uroczyste zakończenie nauki

03.07.2024

Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty