Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe.

  

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe.