Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Przedstawienia teatralne - lektury

Przedstawienia zrealizowane przez zawodowych artystów:

"Katarynka" B. Prusa

"Artysta" S. Mrożka

"Żona modna" I. Krasickiego

"Dziady" cz. II A. Mickiewicza

"Bajki" I. Krasickiego

 

http://strefalektur.pl/index.php/dla-nauczyciela/