Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY:       mgr Szymon Lewalski

                                              sp.wojnowo@sicienko.pl

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:     mgr Robert Kwinta

                                                                                                       wojnowo@szkola.wp.pl
__________________________