Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Kadra

NASI NAUCZYCIELE
Język polski
mgr Marzena Kaplarny
mgr Natalia Kułeczko
Język angielski
mgr Monika Jerzewska
mgr Małgorzata Materka
Język niemiecki
mgr Marlena Rogas
Historia
mgr Małgorzata Jóźwiak
WOS
mgr Małgorzata Jóźwiak
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Natalia Kułeczko
Matematyka
mgr Mariola Nawrocka
mgr Grzegorz Woźniak
Geografia
mgr Stanisław Szwajca
Przyroda
mgr Stanisław Szwajca
Religia
mgr Joanna Szumlak
Chemia
mgr Magdalena Ciążyńska
Fizyka
mgr Grzegorz Woźniak
Biologia
mgr Magdalena Ciążyńska
Plastyka,Technika, Zajęcia techniczne
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
Informatyka
mgr Robert Kwinta
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Żaneta Kwaśny
mgr Violetta Kwinta
mgr Monika Polewska
Muzyka
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
mgr Joanna Szumlak
Wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Jaśkiewicz
mgr Robert Kwinta
Biblioteka
mgr Natalia Kułeczko
Nauczanie indywidualne
mgr Anna Tadrowska
Oddziały przedszkolne
mgr Ewelina Bryl
mgr Wioleta Kempinska
mgr Małgorzata Matczak-Giza
mgr Marlena Rogas
Logopeda
mgr Małgorzata Jasiewicz-Jakubowska
Świetlica
--- (GOK)
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
mgr Mariola Nawrocka
Pedagog
mgr Monika Kalemba-Krzemińska
Psycholog
mgr Sylwia Suwała