Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Kadra

NASI NAUCZYCIELE
Język polski
mgr Marzena Kaplarny
mgr Dorota Politowicz
Język angielski
mgr Monika Jerzewska
mgr Małgorzata Materka
Język niemiecki
mgr Marlena Rogas
Historia
mgr Małgorzata Jóźwiak
WOS
mgr Małgorzata Jóźwiak
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Renata Kaja
Matematyka
mgr Mariola Nawrocka
mgr Grzegorz Woźniak
Geografia
mgr Stanisław Szwajca
Przyroda
mgr Stanisław Szwajca
Religia
mgr Joanna Szumlak
Chemia
mgr Magdalena Ciążyńska
Fizyka
mgr Grzegorz Woźniak
Biologia
mgr Magdalena Ciążyńska
Plastyka,Technika, Zajęcia techniczne
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
Informatyka
mgr Anna Andrzejewska
mgr Robert Kwinta
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Kaja
mgr Wiesława Kłosińska
mgr Violetta Kwinta
mgr Monika Polewska
Muzyka
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
mgr Joanna Szumlak
Wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Jaśkiewicz
mgr Robert Kwinta
Biblioteka
mgr Natalia Kułeczko
Nauczanie indywidualne
mgr Anna Tadrowska
Oddziały przedszkolne
mgr Ewelina Bryl
mgr Anna Konstantynowicz
mgr Małgorzata Matczak-Giza
mgr Małgorzata Laskowska
mgr Marlena Rogas
Logopeda
mgr Małgorzata Jasiewicz-Jakubowska
Świetlica
--- (GOK)
mgr Wiesława Jaśkiewicz
mgr Mariola Nawrocka
Nauczyciele wspomagający
mgr Magdalena Ciążyńska
mgr Wiesława Jaśkiewicz
mgr Małgorzata Jóźwiak
mgr Natalia Kułeczko
mgr Mariola Nawrocka
mgr Dorota Politowicz
Pedagog
mgr Monika Kalemba-Krzemińska
Psycholog
mgr Magdalena Brabec