Budynek szkoły

Zespół Szkół
imienia Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie

STREFA NAUCZYCIELA


Zarządzenia Dyrektora

Rok 2015

 1. Zarządzenie nr 01 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. -zobacz
 2. Zarządzenie nr 02 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2015/2016. -zobacz
 3. Zarządzenie nr 03 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 -zobacz
 4. Zarządzenie nr 04 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok 2015/2016 -zobacz
 5. Zarządzenie nr 05 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 -zobacz
 6. Zarządzenie nr 06 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz
 7. Zarządzenie nr 07 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmiany w planie finansowym szkoły po stronie wydatków. -zobacz
 8. Zarządzenie nr 08 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany w planie finansowym szkoły po stronie wydatków. -zobacz
 9. Zarządzenie nr 09 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w celach służbowych przez pracowników Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -zobacz
 10. Zarządzenie nr 10 z dnia 01.06.2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -zobacz
 11. Zarządzenie nr 11 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla wydatków budżetowych -zobacz
 12. Zarządzenie nr 16 z dnia 28.08.2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -zobacz

Rok 2014

 1. Zarządzenie nr 01 z dnia 26.02.2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok 2014/2015 -zobacz
 2. Zarządzenie nr 02 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 -zobacz
 3. Zarządzenie nr 03 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015. -zobacz
 4. Zarządzenie nr 04 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2014/2015. -zobacz
 5. Zarządzenie nr 05 z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym szkoły po stronie wydatków. -zobacz
 6. Zarządzenie nr 06 z dnia 05.09.2014r. w sprawie regulaminu stołówki szkolnej -zobacz
 7. Zarządzenie nr 07 z dnia 09.09.2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. -zobacz
 8. Zarządzenie nr 08 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 -zobacz
 9. Zarządzenie nr 09 z dnia 25.09.2014 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów -zobacz
 10. Zarządzenie nr 10 z dnia 03.10.2014 r. w sprawie powołania zakładowej komisji socjalnej -zobacz
 11. Zarządzenie nr 11 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych małowartościowych, księgozbioru, materiałów będących w ewidencji Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. -zobacz
 12. Zarządzenie nr 12 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej -zobacz
 13. Zarządzenie nr 13 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. -zobacz


Rok 2013

 1. Zarządzenie nr 01 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. -pobierz
 2. Zarządzenie Nr 02/2013 z dnia 02.09.2013r. w sprawie regulaminu stołówki szkolnej -pobierz
 3. Zarządzenie nr 03/2013 z dnia 25.09.2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014. -pobierz
 4. Zarządzenie Nr 04/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych -pobierz
 5. Zarządzenie nr 05/2013 z dnia 03.10.2013 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów -pobierz
 6. Zarządzenie nr 06/2013 z dnia 04.10.2013 roku w sprawie powołania zespołu i przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej -pobierz
 7. Zarządzenie nr 07/2013 z dnia 31.12.2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej -pobierz


Rok 2012

 1. Zarządzenie nr 01 z dnia 02.01.2012 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego. -pobierz
 2. Zarządzenie nr 02 z dnia 20.01.2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
 3. Zarządzenie nr 03 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń waznejalnych w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz

 4. Zał. nr 1____ Zał. nr 2____ Zał. nr 3A-E____ Zał. nr 4_____ Zał. nr 5_____ Zał. nr 9___
  Zał. nr 6- - Zasady różnicowania świadczeń______
  Zał. nr 7A - Wniosek o przyznanie świadczenia waznejalnego___
  Zał. nr 7B - Wniosek o pożyczkę___
  Zał. nr 8A - Umowa pożyczki____
  Zał. nr 8B - Umowa pożyczki - emeryci____

 1. Zarządzenie nr 04 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. -pobierz
 2. Zarządzenie nr 05 z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie -pobierz
 3. Zarządzenie nr 06 z dnia 23.07.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu stołówki szkolnej -pobierz
 4. Zarządzenie nr 07 z dnia 05.07.2012roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
 5. Zarządzenie nr 08 z dnia 25.09.2012 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013. -pobierz
 6. Zarządzenie nr 09 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów. -pobierz
 7. Zarządzenie nr 10 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie powołania zakładowej komisji socjalnej. -pobierz

Rok 2011

 1. Zarządzenie Nr 01 z dnia 10.01.2011r w sprawie zmiany regulaminu stołówki szkolnej -pobierz
 2. Zarządzenie Nr 02 z dnia 28.02.2011r w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych -pobierz
 3. Zarządzenie Nr 03 z dnia 28.03.2011r w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej -pobierz
 4. Zarządzenie Nr 04 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. -pobierz
 5. Zarządzenie Nr 05 z dnia 1.08.2011r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej -pobierz
 6. Zarządzenie Nr 06 z dnia 20.09.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z szafek szkolnych. -pobierz
 7. Zarządzenie Nr 07 z dnia 21.09.2011r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012. -pobierz
 8. Zarządzenie nr 08 z dnia 30.09.2011 roku w sprawie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. -pobierz
 9. Zarządzenie nr 09 z dnia 21.10.2011 roku w sprawie powołania szkolnych komisji do przeprowadzenia konkursów. -pobierz
 10. Zarządzenie nr 10 z dnia 17.11.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych. -pobierz
 11. Zarządzenie nr 11 z dnia 14.12.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. -pobierz

Rok 2010

 1. Zarządzenie Nr 01 z dnia 14.06.2010r w sprawie powołania komisji przetargowej -pobierz
 2. Zarządzenie Nr 02 z dnia 31.08.2010r. w sprawie regulaminu stołówki szkolnej -pobierz
 3. Zarządzenie Nr 03 z dnia 01.09.2010r w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w Oddziale Przedszkolnym Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie -pobierz
 4. Zarządzenie Nr 04 z dnia 09.09.2010r w sprawie powołania szkolnej komisji stypendialnej -pobierz
 5. Zarządzenie Nr 05 z dnia 15.09.2010r w sprawie powołania zakładowej komisji socjalnej -pobierz
 6. Zarządzenie Nr 06 z dnia 16.12.2010r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej -pobierz
 7. Zarządzenie Nr 07 z dnia 31.12.2010r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości -pobierz
© Copyright by Ximple, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szablon stworzony przez GRX.pl