Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus również w tym roku szkolnym zaprosiły naszą szkołę do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Główne cele kampanii to m.in. kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zauważenie ich problemów.

Uczniowie klas I-III i klasy V uczestniczyli w pogadance przeprowadzonej przez p. A. Rojek -nauczyciela pracującego na co dzień z uczniami słabowidzącymi i niewidomymi. Uczestniczyły w wirtualnym spacerze po szkole Braillea w Bydgoszczy. Obejrzały firm animowany na temat zachowania się wobec osób słabowidzących, niewidomych. Z wielkim zaciekawieniem, oglądały zabawki, pomoce dydaktyczne, które służą do nauki w tejże szkole. W grudniu nasza szkoła otrzyma Certyfikat ,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”

V