Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Apteczka wypełniona… książkami

W lutym rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia biblioterapeutyczne „Myślę pozytywnie” prowadzone w dwóch grupach wiekowych: dla 11-latków oraz 13-latków. Kontakt z książką i czytane przez bibliotekarza historie działają niczym najlepszy lek.

Zajęcia mają na celu objęcie młodzieży wsparciem w zakresie wprowadzania pozytywnych zmian w sposobie myślenia, odczuwania, wskazywania możliwych sposobów rozwiązywania problemów, a także pomoc w zaakceptowaniu sytuacji, na którą nie mamy wpływu.

 

NK