Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Oddycham nosem cały rok

W roku szkolnym 2023/2024 oddział przedszkolny ,,Wiewiórki” realizuje program logopedyczno-profilaktyczny ,,Oddycham nosem cały rok”, którego celem jest profilaktyka i uświadamianie dzieci w tematyce oddychania nosem. Oddychanie jest fundamentem zdrowia i życia! Od urodzenia jesteśmy zdolni do prawidłowego oddychania torem nosowym. Jeżeli zauważymy, że dziecko nieprawidłowo oddycha (torem ustnym) powinniśmy jak najszybciej podjąć kroki w celu ustalenia przyczyn i wdrożyć odpowiednie działania. Zajęcia grupowe zgodnie z harmonogramem programu realizowane są dwa razy w miesiącu. Dzieci wraz z Nosalkiem, bohaterem każdych zajęć, wykonują ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, ćwiczą prawidłowy tor oddychania oraz koordynację słuchowo-ruchową. wykonują wyzwania Nosalka (w przedszkolu i w domu) i dobrze się przy tym bawią!

MJJ