Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

"A to Polska właśnie" - Święto Narodowe Trzeciego Maja

Z okazji gminnych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja uczniowie, nauczyciele i rodzice naszej szkoły przygotowali montaż słowno - muzyczny pt. "A to Polska właśnie...". W uroczystościach uczestniczył wójt - pan Piotr Chudzyński, zastępca wójta - pani Anna Rudniak, dyrektorowie sąsiadujących szkół: pani Małgorzata Wojnowska, pani Teresa Szmelter - Woźniak oraz pan Damian Tamas, przewodnicząca Rady Rodziców - pani Daria Gonciarz oraz wieloletni dyrektor naszej szkoły - pan Stanisław Szwajca.
Scenariusz opierał się na trzech hasłach: konstytucja, wolność i historia. Uczniowie przybliżyli tło historyczne majowych wydarzeń oraz pokreślili potrzebę krzewienia patriotyzmu. Uroczystość wzbogaciła  grą na skrzypcach uczennica klasy 7 - Kaja Więckowska, a tańcem - uczennica klasy 4 - Zuzanna Gonciarz. Ponadto w finale kilkoro uczniów klasy 1a zaprezentowało układ choreograficzny z biało - czerwonymi szarfami.  Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.
KM, Szu