Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Zwrot wypożyczonych książek

Biblioteka prosi o zwot wypożyczonych książek do 11 czerwca (nie dotyczy uczestników akcji "Paszport czytelniczy"). Podręczniki oddawane będą w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas, o czym uczniowie zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.

NK