Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:237
Kwiecień
13
2018

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Szumią Szuwary”

W logopedycznym konkursie recytatorskim ,,Szumią Szuwary” wzięli udział uczniowie klasy Ia uczestniczący w zajęciach terapii logopedycznej. Celem konkursu było rozwijanie poprawnej wymowy, bogacenie biernego i czynnego języka oraz wyrabianie umiejętności swobodnego i kulturalnego zachowania się. Komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria oceny: stopień opanowania pamięciowego wiersza, poprawne i płynne deklamowanie oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury zwróciło uwagę na duże zaangażowanie wszystkich uczniów, a widownia żywo reagowała , oklaskując każdego uczestnika.
Zwycięzcami okazali się:

I miejsce Klaudia Kruk
II miejsce Wojciech Kanabaja
II miejsce Szymon Pietrzykowski

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i punkty dodatnie. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

MJJ, Ka


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie