Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:263
Czerwiec
8
2019

Wycieczka do Malborka

5 czerwca 2019 r. klasa druga i trzecia brała udział w wycieczce do Malborka. Poznawanie zamku krzyżackiego przebiegało pod hasłem „Szlak Zamkowych Tajemnic”. Uczestnicy wycieczki zostali podzielni na dwie drużyny rycerskie, które otrzymały zadanie odnalezienia ukrytego hasła. Przemierzając dawną krzyżacką siedzibę usłyszeli wiele ciekawych informacji o samym zakonie krzyżackim i jego mistrzach, mieszkańcach, kultywowanych zwyczajach i tradycjach oraz o organizacji życia na przełomie stuleci. Przewodnik opowiedział o życiu codziennym rycerzy, zaprosił do ogromnych refektarzy, skromnych komnat zakonników i kuchni zamkowej. Przedstawił średniowieczny system ogrzewania i wentylacji pomieszczeń, świetnie zorganizowany system obronny wraz z licznymi zabezpieczeniami, starannie przemyślanymi i uniemożliwiającymi zdobycie twierdzy. Wizytę na wystawie bursztynów połączono z obserwacjami mikroskopowymi i rozpoznawaniem autentyczności bursztynu. Uczniowie chętnie rozwiązywali zagadki i wypełniali zadania stawiane przez przewodników, a to z kolei zaowocowało ułożeniem hasła „CASTELLIUM ET MONASTERIUM”. Ta żywa lekcja historii na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników wycieczki.

Ka,V,AK


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie