Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:317
Czerwiec
13
2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szkoła Podstawowa w Wojnowie informuje, że w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. “Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych“ Kierownik Zamawiającego po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę (na łączną kwotę 498 960,57 zł brutto) złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak z siedzibą ul. J. Przybory 2/39; 85-791 Bydgoszcz. Szczegóły TUTAJ.


© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie