Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:149
Marzec
1
2020

Pierwszoklasiści czytelnikami

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły, pierwszaki doczekały się momentu pasowania na czytelnika. Uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania z księgozbioru przeznaczonego dla najmłodszych, sposobem wypożyczania oraz podstawowymi prawami i obowiązkami czytelnika.

Kolejnym punktem programu były zabawy, które sprawdzały znajomość alfabetu. Specjalnie na tę okazję uczniowie przygotowali część artystyczną, przekazali prośby książek i śpiewali piosenkę o bibliotece. Dzieci w obecności wychowawcy, bibliotekarza oraz dyrektora szkoły złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Pamiątką tego ważnego wydarzenia były dyplomy i dzienniki postępów czytania wraz z naklejkami oraz specjalne listy do rodziców.

Organizowane co roku przez bibliotekę święto pasowania na czytelnika ma na celu zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania ze zbiorów i częstego odwiedzania biblioteki.
NK,V


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie