Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:173
Maj
15
2020

Informacje dotyczące działań PPP w Koronowie z filią w Bydgoszczy

Szanowni Państwo, przekazuję poniżej wytyczne poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której należą uczniowie naszej szkoły. Dobrą wiadomością jest to, że placówka wznowiła swoją działalność, a złą, że w okrojonym zakresie. W tej chwili badane są TYLKO dzieci w zakresie:

- gotowości szkolnej,
- orzeczeń, nowych i tych, które tracą swoją ważność.

Przypominam, że na badanie do poradni dziecko zgłasza tylko i wyłącznie rodzic. Na ten moment na podstawie ZGŁOSZENIA, a nie wniosku jak dotychczas. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Na wszystkie nurtujące Państwa pytania chętnie odpowiadam. Kontakt telefoniczny lub poprzez e-dziennik.


Pedagog

Informacja ze strony poradni:

Szanowni Państwo. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wznawiamy naszą działalność w trybie stacjonarnym w zakresie prowadzonych diagnoz.
W pierwszej kolejności planowane są diagnozy na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni oraz badania gotowości szkolnej. Spotkania w Poradni będą umawiane indywidualnie telefonicznie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

1. Na diagnozę należy przybyć do poradni punktualnie, aby uniknąć ryzyka kontaktowania się z większą ilością osób.
2. Prosi się o przybycie do poradni bezpośrednio z domu. Na diagnozę przybywamy ze zdrowym dzieckiem.
3. Rodzic/opiekun prawny również musi być bez objawów chorobowych.
4. Przed wyjazdem do poradni należy zmierzyć sobie i dziecku temperaturę.
5. Jeśli wynik jest nieprawidłowy niezwłocznie informujemy telefonicznie poradnię w celu zmiany terminu diagnozy.
6. Należy wyposażyć dziecko i siebie w niezbędne materiały i przybory zgodnie z instrukcją uzyskaną telefonicznie z poradni w tym: maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, ołówek, długopis, chusteczki higieniczne jednorazowe, wodę do picia w butelce jednorazowego użycia lub w bidonie oraz opcjonalnie w okulary, aparaty słuchowe.
7. Do poradni z dzieckiem może wejść tylko jedno z rodziców/opiekunów prawnych.
8. W miarę możliwości rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko poza poradnią.
9. Dodatkowa dokumentacja dostarczana do poradni (w miarę możliwości) powinna być już skserowana.
10. Do poradni rodzic/opiekun prawny może wejść jedynie w maseczce ochronnej i jednorazowych rękawiczkach.
11. Dziecko/uczeń może wejść do poradni w rękawiczkach jednorazowych dopasowanych do wielkości dłoni i w maseczce jednorazowej jeśli stan zdrowia mu na to pozwala.
12. Przed wejściem do poradni będzie mierzona temperatura dziecku /uczniowi/ rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
13. W przypadku nieprawidłowego wyniku diagnoza zostanie odwołana.
14. Klienci są zobowiązani do odkażenia rąk płynem dezynfekującym, który znajduje się w poczekalni.
15. Odkażanie rąk odbywa się pod nadzorem pracownika poradni. 16. Klienci poradni są zobowiązani do dostosowania się do wszystkich instrukcji uzyskanych od pracowników poradni.


file:Zgłoszenie do poradni.docxDOKUMENTYZgłoszenie do poradni.docx© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie