Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:399
Styczeń
16
2017

Działania edukacyjno – profilaktyczne 2016/2017 - Dużo się dzieje

W obecnym roku szkolnym, podobnie jak w minionym, zaplanowano różnego typu i zasięgu działania, które mają na celu podnoszenie wiedzy, świadomości i bezpieczeństwa naszych uczniów.
Działania zrealizowane to, między innymi:

1. Projekt pod nazwą „Cyberprzemoc w szkołach – zrozum, zobacz, reaguj!”.
W ramach projektu zorganizowane zostały nieodpłatne zajęcia:
- szkolenie dla kadry pedagogicznej i zarządzającej gimnazjum, którego celem było przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zjawisko cyberprzemocy poprzez rozwój i nabycie nowych kompetencji w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym, technologicznym i prawnym,
- warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy II gimnazjum z zakresu cyberprzemocy, mowy nienawiści w Internecie i przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu,
- spotkanie dla rodziców uczniów szkoły gimnazjalnej, poruszające tematykę cyberprzemocy.
W ramach tego działania przeprowadzone zostało internetowe, anonimowe badanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli, którego efektem jest diagnoza i opis zjawiska.

2. Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej dla klas I i II gimnazjum pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

3. Spotkania warsztatowe dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych oraz rodziców wybranych klas ze specjalistą terapii uzależnień - Panem Markiem Południakiem.

4. Projekt „Trudny temat. Weź to na warsztat”, który realizuje klasa IIIA gimnazjum przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem działania jest wybranie trudnego tematu, który nurtuje i niepokoi młodych ludzi, próba rozebrania go na czynniki pierwsze za pomocą specjalnie dobranych metod (dramy, teatru forum, kampanii społecznej, warsztatów filmowych czy metody CoResolve) i przekazanie go szerszemu odbiorcy.

5. Program wychowawczo - profilaktyczny „Spójrz Inaczej” zrealizowany dla uczniów klasy 3 b SP, który przeciwdziała powstawaniu negatywnych zachowań u dzieci, uczy je rozumieć siebie i innych, rozpoznawać i nazywać emocje, zaspokajać potrzeby własne w sposób konstruktywny oraz rozwiązywać trudności i konflikty w sposób społecznie akceptowany.

6. Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Unplugged – Bez Wspomagania” zrealizowane dla uczniów klasy 6 SP, mający na celu zapobiegać uzależnieniom od środków uzależniających takich jak alkohol, nikotyna, narkotyki. Program składa się z 12 bloków tematycznych opartych ma Modelu Wszechstronnego Wpływu Społecznego, a jego zadaniem jest dostarczyć prawdziwej, naukowej wiedzy o substancjach szkodliwych, uzależnieniu i ich negatywnym wpływie na poszczególne sfery życia człowieka oraz nabywanie i udoskonalanie, w bezpiecznym miejscu i sytuacji, umiejętności społecznych.

7. Innowacja pedagogiczna „Każdy inny. Wszyscy równi” – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klasy 1 SP mające na celu wyposażenie dzieci w wiedzę popartą umiejętnościami społecznymi, które samodzielnie będą potrafiły rozwiązywać napotkane trudności i konflikty w oparciu o ogólnie przyjęte normy społeczne.

8. Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół podstawowych pod nazwą „Bezpiecznie Tu i Tam”. Cele programu skierowane są do rodziców i uczniów szkoły podstawowej, a realizowane przy wsparciu wychowawców i pedagoga szkolnego. Program jest formą konkursu, w którym my wszyscy, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, zbieramy punkty na konto szkoły. Uczniowie uczestniczą zadaniach konkursowych, rodzice w szkoleniach on-line, a nauczyciele prowadzą cykliczne warsztaty dla uczniów.


Opracowała MKK


© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie