Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:184
Luty
26
2018

,,Bajeczka artykulacyjna” konkurs logopedyczny

Celem konkursu jest rozbudzanie twórczości plastycznej uczniów, zabawa słowem oraz urozmaicenie codziennych ćwiczeń logopedycznych. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I –VI SP.
Uczniowie z klasy I przygotują samodzielną pracę plastyczną ilustrującą bajeczkę artykulacyjną (wymyśloną przez dziecko, a napisaną na odwrocie pracy przez osobę dorosłą), w którą wplecione zostaną minimum 4 ćwiczenia narządów mowy tj. warg, języka, policzków;
Uczniowie klas II-VI samodzielnie napiszą pracę pisemną w formie bajeczki artykulacyjnej, w którą wplecione zostanie minimum 6 ćwiczeń narządów mowy tj. warg, języka, policzków. Każda praca powinna być z tyłu podpisana (imię, nazwisko, klasa).
Komisja nagrodzi najciekawsze prace. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i punkty dodatnie.
Prace należy składać do 16 marca 2018 roku do pani Małgorzaty Jasiewicz-Jakubowskiej, logopedy sala 42.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

MJJ


GALERIA© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie