Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

LOGOPEDA


,,Należy do dobrego tonu wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać.
I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci państwa powinny odebrać
od matki, ojca i wychowawców”.

I.Śniadecki


Godziny pracy logopedy -
mgr Małgorzata Jasiewicz-Jakubowska / s.42
poniedziałek: 8.00-11.00 SP
11.00-12.00 Przedszkole
wtorek:8.00-10.00 Przedszkole
11.00-12.30 SP
14.30-15.00 SP
środa:9.00-12.00 SP
czwartek:9.00-11.30 SP
piątek:8.00-10.00 SP

© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie